Правила страхування ТДВ «СК «Бенєфіт»

Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі Позичальника за непогашення кредиту)
Правила добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
Правила добровільного страхування інвестицій
Правила добровільного страхування сільськогосподарської продукції
Правила добровільного страхування від нещасних випадків
Правила добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я)
Правила добровільного страхування медичних витрат
Правила добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби
Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Правила добровільного страхування фінансових ризиків
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Правила добровільного страхування майна
Правила добровільного страхування вантажів та багажу
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту